Zdivo RD

Nosné zdivo
 
Materiál nosných zdí rodinného domu je určený v projektu stavby. Hrubost a kvalita zdí musí splnit tepelně-fyzikální i statické požadavky, proto by stavebník bez souhlasu projektanta stavby neměl použít jiný druh cihly. Nosné stěny stavíme 380 mm (s tepelnou omítkou) a 440 mm hrubé. Na materiál nosných stěn jsou vhodné pálené cihly, pórobetonové tvárnice, ztracené bednění ( VELOX, polystyrén ), betonové a dřevěné sendvičové panely, litý beton i hlína. Výhodou použití pórobetonových tvárnic je rychlost, čistota a přesnost montáže. Zdiva z pálených keramických materiálů tenčí než 380 mm a stěny z litého betonu obyčejně nevyhovují tepelně-izolačním kritériím a musí se z venkovní strany izolovat (zateplovat). Hrubost dodatečného zateplování je běžně 40 až 80 mm. Na trhu existuje velký počet domů montovaných z betonových nebo dřevěných sendvičových stěn. Předností těchto technologií je rychlá montáž: hrubá stavba se zrealizuje za několik dní. Složení obvodového zdiva musí být řešené podle vyhlášky. Tepelný odpor R obvodového zdiva musí být větší než 3 m2K/W. Vyšší tepelný odpor dosáhneme kombinací různých systému a materiálů.
 
 
Pórobetony
 
Práce s přesnými pórobetonovými tvárnicemi ( HEBEL,YTONG ) je jednoduchá a poměrně lehká. Nevýhodou stavby z některých pórobetonů je poměrně drahé příslušenství (pily,nanášecí lžíce, hladítko, vrtáky),vnitřní a venkovní omítky a malty na jejich vzájemné přepojení. Vyrábějí se i ve vyhotovení s perem a drážkou. Součástí jednotlivých systémů kromě sortimentu cihel na nosné zdi a nenosné zdi jsou různé druhy překladů nad stavební otvory, střešní desky na vytvoření šikmé střechy a v neposlední řadě stropní panely do světlosti maximálně 7 m.
 
 
Systém ztraceného bednění
 
Pomocí ztraceného bednění stavba „roste“ velmi rychle. Sendvičové zdi se budují buď z desek, nebo bloků, do kterých lijeme beton B 15 do stropů B 20). Desky jsou vzájemně provázané a pospojované ocelovými sponami. Stěna hrubá 32 mm je obložená extrudovaným polystyrénem na vnitřní straně venkovní desky a dosahuje tepelný odpor R´=3,2 m2KW. Desky jsou dřevotřískové a zabezpečují příjemný pocit dřevěné stavby.Kromě stěn a stropů můžeme při stavbě š využít vnitřní nosné i nenosné příčky.
 
 
Dřevěné stavby
 
Kompletní konstrukční systém dřevěných staveb je vyrobený v dílně. Stěny jsou z dřevěných trámů, které jsou vyplněné tepelnou izolací a obalené deskami (CERTIS,OSB a pod). Z vnitřní strany je povrch ze sádrokartonu nebo dřevotřísky. Venkovní povrch bývá upravený maltonosným pletivem a omítnutý)nebo má dřevěné obložení).
 
 
 
Zdící malty
 
Na zdění používáme vápeno-cementovou maltu, resp. Na pórobetony lepidla. Zdící maltu si můžeme vyrobit z písku, vápna, cementu a vody. Kvalitní maltu získáme z maltovin, například typu Baumit, Tarranova, Sakret a od jiných výrobců.
 
 
Překlady a věnce
 
Nosné zdi ukončujeme monolitickým železobetonovým věncem s výškou obyčejně 15 až 20 cm. Překlady nad dveřním nebo okenním otvorem děláme z monolitického železobetonu. Věnec i překlady ze železobetonu chráníme z venkovní strany tepelně-izolačními hmotami (kombidesky).
 
 
Stropy
 
Strop nad podlažím děláme jako desku z monolitického železobetonu nebo montovanou z keramických nosníků, nebo železobetonových panelů. Jde o důležitou nosnou konstrukci a proto jakoukoliv změnu proti projektu ( i tu nejmenší) prokonzultujeme nejdříve s projektantem stavby.
 
 
 
Monolitické stropy
 
Při realizaci stropů se stavebníci dopouštějí různých chyb, nejčasněji nedodržují kvalitu, rozměr a polohu výztuže v desce, nesprávně umísťují otvory na budoucí komín, stoupačky apod. Dispozičně složitě řešený tvar stropní desky je výhodnější dělat ze železobetonu. Bednění pod desku můžeme udělat z dřevěných kulatin, hranolů nebo fošen a desek. Kvalitnější jsou systémová bednění ( DOKA,PERI a jiné). Jejich výhoda je v rychlosti montáže i demontáže. Jiný způsob bednění je s tenkou železobetonovou prefabrikovanou deskou (tzv. ztracené bednění). Nad desku neneseme vrstvu betonu. Po jeho zatvrdnutí se spojí v kompaktní nosnou konstrukci. Tenké betonové desky po dobu betonáže podpíráme podle pokynu výrobce.
 
 
 
Montované stropy
 
Montáž keramických stropů je jednoduchá. Na trhu je více výrobců, několik cihelen. Hmotnost nosníků je přiměřená na jejich ruční montáž. Jen ty s vyšší hmotností ukládáme jeřábem . Mezi nosníky vkládáme keramické vložky a strop zalijeme betonem. Na zvýšení únosnosti vkládáme do betonu ocelovou síťovinu předepsané kvality,hrubosti prutů a rozměrů ok.Nosníky před betonáží podepřeme podle pokynů výrobce a demontujeme je až po ztvrdnutí betonu (obyčejně po 28 dnech). Hrubost železobetonových stropů bývá 13 až 18 cm a keramických 20 až 28 cm. Na železobetonový strop a věnec ukázkového domu bylo použitých asi 25 m3 betónu B 20.
 
 
Beton a ocel
 
Požadovanou kvalitu ztvrdnutého betonu (po 28 dnech) dosáhneme nákupem betonu v ústřední betonárce a jeho dovozem domíchávačem. Dokážeme ho namíchat i na staveništi, ale dbáme na přesné dodržení receptury. Od dodavatele žádáme vždy certifikát kvality betonu a tzv.kostkovou zkoušku betonu. Kvalita betonu zjištěná na zkušební kostce ve zkušební laboratoři musí být minimálně taková, jakou předepisuje projekt. Železobetonové stropy děláme obyčejně z betonu B 20 a betonářské oceli 10 505,10425 a pod.Před betonáží stavební dozor překontroluje kvalitu použité výztuže, polohu uložení prutů, zabezpečení krytí oceli apod. Betonáž se může začít až po souhlasu dozoru stavby (nejlépe zápisem do stavebního deníku).
 
 
 
Rady na závěr
 
Na zdění
 
O výhodnosti nebo nevýhodnosti zdiva z jakéhokoliv materiálu rozhodují kromě ceny samotné cihly i dopravní náklady, množství zdící malty v pórobetonové lepidlo), cena její přípravy a dopravy, cena lešení a montážní náklady. Přepočet si uděláme vždy na jednotku (např. l m) hotového zdiva. Po výběru materiálů se stává, že zdivo z drahé cihly může být lacinější než z laciné a naopak.
 
 
Na betonáž
 
Bednění z dřevěných desek před betonáží dobře polijeme. Do betonu v interiéru nikdy nepoužíváme přísady proti zamrznutí a také, které jsou ekologicky nevhodné. Výpary z některých druhů přísad působí mimořádně nepříjemně, dlouhodobě a na lidský organizmus karciogéně. Kvalitu betonu zlepšíme plastifikátory. Beton po dobu jeho zpracování vždy vibrujeme. Intenzivněji v rozích, v místech s hustou výztuží apod. Vibraci ukončíme, když cementové mléko vystoupí na povrch betonu.
 
 
Betonáž v létě
 
Po dobu letních teplot beton nestačíme zpracovat, nebo velmi protože velmi rychle tuhne. Je dobré do betonu napřed zamíchat zpomalovač tuhnutí. Na kvalitu betonu má vliv množství vody. Při intenzivním odpařování vody na povrchu stropu vznikají praskliny. Vhodnějším řešením je několik hodin po zpracování povrch betonu zakrýt na l -15 dní polystyrénovou fólií.
 
 
Příčky
 
Delící příčky zdíme nebo montujeme po odbednění stropu z pálených nebo pórobetonových cihel, nebo ze sádrokartonu, sádrovláknité desky, dřeva, Cetrisu apod. Montované z pórobetonových tvárnic pro jejich nízkou hmotnost děláme hlavně na podlažích. Výhodou příček z velkoplošných materiálů je jednoduchá a suchá montáž. Jsou lehce rozebíratelné a jejich variabilnost je neomezená. Jako vnitřní výplň můžeme použít na tepelnou a zvukovou izolaci různé druhy minerálních vláken ( ROCKWOOL, NOBASIL ).
 
 
Komíny
 
Komíny zdíme z cihel nebo stavíme jako skládačku z typových elementů. Nejznámější komíny z komínových elementů jsou Schiedel, Prespor, ECO apod. Před realizací musí být známý způsob vytápění.