Vytápění RD

 

Topení
 
Je optimální, pokud projekt vytápění vznikne ve spolupráci projektanta a stavebníka. Stavebník předkládá své požadavky s ohledem na individuální potřeby budoucích uživatelů bytu.
 
Projektant na základě svých odborných vědomostí projekt zpracuje po odborné stránce. Vytápěcí soustavu vybíráme podle zdrojů tepla, které jsou v lokalitě k dispozici. Soustava může být na tuhé (dřevo, uhlí, dřevěné brikety)kapalné (lehký palivový olej, nafta), plynné palivo (zemní plyn), Propan-butan) a elektrickou energii. Projektant vytápění na základě podkladů od architekta zpracuje tepelné ztráty budovy a navrhne typ vytápěcí soustavy, rozvody rour a druhy vytápěcích těles. Optimální úsporu energie dosáhneme kombinací jednotlivých systémů. Svoji recesi prožívají i teplovzdušné krby.
 
 
Jak správně vytápět
 
Maximální hygienická přípustná teplota je 26 stupňů celsia a minimální 20 stupňů C. Obývací místnost vytápíme (pokud jsme doma) na teplotu nejvíce 22 stupňů C. V koupelně je ideální teplota 24 stupňů C. V noci a v čase, kdy se nezdržujeme doma, je dobré nastavit si v celém bytě útlumový režim. Dosáhneme tak příjemnější prostředí a nemalou úsporu vytápění. Spolehlivou regulaci a automatický provoz vytápění nám zabezpečí programovatelné prostorové termostaty s nastavitelným režimem denního provozu. Ekvitermickými regulátory regulujeme teplotu vytápěné vody v souvislosti s venkovní teplotou.
 
 
Vytápěcí tělesa
 
Umístění a estetický výběr vytápěcích těles v bytě je náročné. Necitlivým výběrem a nesprávným uložením rourových rozvodů můžeme pokazit interiér. Na trhu je velký výběr vytápěcích těles od klasických žebrových litinových radiátorů až po vkusné tvarově navržené hliníkové radiátory (např. Armat, koupelnové Xhénie, Mora a jiné). Do koupelny, předsíně nebo i celého bytu se může instalovat teplovodní podlahové, stěnové nebo elektrické velkoplošné vytápění.