Elektroinstalace v RD

 

Součástí každého rodinného domu je elektroinstalace. Stavebník by ji měl tvořit v úzké spolupráci s projektantem a zhotovitelem. Podle požadavků majitele domu ji děláme v běžném, nadstandardním nebo luxusním vyhotovení.
 
 
Základní způsoby:
 
Elektrická instalace v rodinném domě se může montovat kabelováním nebo rúrkováním. Při kabelování se na instalaci používají kabely, které se vkládají do rýh vysekaných do zdiva a mají dvojitou izolaci (např. kabely typu CYKY). V rodinném domě se dělají tři jednotlivé skupiny rozvodů:
 
    - silnoproudou – světelný, zásuvkový a motorický rozvod,
 
    - slaboproudou – na TV,počítače, telefony (státní linka, ISDN), domácí dorozumívací zařízení, (audiovrátný, videovrátný), zabezpečovací systém (EZS), měření a regulace apod.,
 
    - bleskosvod – aktivní (na větší domy nebo skupinu objektů) nebo pasivní (běžný bleskosvod).
 
 
Před montáží elektroinstalace různého stupně potřebujeme projekt. Projektantovi před projektováním oznámíme (sepíšeme) našed požadavky na umístění různých elektrospotřebičů, nábytku, počtu osob v bytě a způsobu užívání místností. Hlavní pozornost věnujeme kuchyni a dílně domácího mistra. U novostaveb je projekt součástí celkového řešení stavby a realizovat ho můžeme až po získání stavebního povolení. Pokud se po dobu realizace vyskytnou požadavky na změny umístění instalačních zařízení (zásuvky, vypínače apod.)není problém je změnit. Projekt skutkového stavu slouží hlavně na vyhotovení revizní zprávy. Dobře ho odložme, protože lehce zapomeneme trasu vedení vodičů a případně opravy by byly náročné. Projekt nám pomůže i při věšení obrazů a jiných zařizovacích předmětů.
 
 
Poloha instalací
 
Vodiče vedeme v takové výšce, aby umístění spínačů a zásuvek bylo k nim co nejblíže. V obytné části je běžný standard na umístění spínačů ve výšce 0,9 až 1,2 m od podlahy. Zásuvky umísťujeme 0,15 až 1,2 m od podlahy. V suterénních prostorech, v koupelně, garáži a na fasádě domu rozvody upravují příslušné odborné normy STN z hlediska bezpečného použití elektrických přístrojů a zařízení. Nežádejme od instalatéra jiné umístění, než povoluje norma. Revize elektroinstalace by mohla skončit negativně.
 
 
Materiál
 
Na dnešním trhu je velký počet kvalitních materiálů i výrobců vodičů, krabic, svorek, jističů, chráničů až po zásuvky, spínače a svítidla. Na slaboproudé rozvody používáme vodiče SYKFY,CYKFY,VCCKY,SYTSY, kterých ceny se pohybují v závislosti od počtu žil v kabelu, a to od 5,60 po 25,70 za bm. Vhodné je použít stíněné verze těchto vodičů.
 
 
Co si uděláme sami
 
Elektroinstalace je odborná práce a vyžaduje oprávnění. Sekací a bourací práce si po dohodě s instalatérem můžeme udělat i sami. Před sekáním vyznačíme například na stěnu trasy vedení, průřezů a otvorů na kabely, krabice apod. Označení musí být přesné a použijeme na to spreje, barevné tužky apod. Aby se krabice pohodlně osadila do sádry, otvor do zdiva vysekáme o 1 až 2 cm větší. To samé platí i o drážce vodičů osobitně při rourkovaní , kde je důležité, aby terč ze sádry držel rourku pevně. Pozornost věnujeme hlavně kritickým místům (například lomové body), protože při natahování vodičů se plastová roura často poškodí.
 
 
Rozvodna
 
Srdcem celé elektroinstalace v každém objektu je vnitřní domácí rozvodnice (rozvaděč). Kdysi se vyráběly mohutné a vzhledově nepěkné. Dnešní moderně tvarově řešená rozvodnice je po osazení do zdiva spíše ozdobou prostoru. Může být zapuštěná nebo osazená na povrch stěny. Její barevný odstín si vybíráme z katalogů různých firem. Umísťujeme ji ve vstupním prostoru domu a obyčejně při vchodových dveřích. Myslíme při tom na to, že musí být z hlediska bezpečnosti na viditelném a dobře přístupném místě. Nesmí být zakrytá nábytkem, zařízením domu a též se na ni nesmí otvírat vstupní dveře. Nedáváme ji ani za schody. Umístění elektroměrné rozvodny upravuje technická norma STN 332130 a předpisy oblastního energetického závodu. Klademe ji tak, aby k ní byl přístup z veřejného prostoru, tedy do oplocení z uliční strany nebo před vstup do budovy, který se nezamyká.
 
 
Revize
 
Revize elektroinstalace je doklad o schopnosti jejího bezpečného a spolehlivého provozu. Potřebujeme ho i na kolaudaci stavby a jako doklad pro energetické závody na sepsání smlouvy na odběr elektrické energie pro domácnost. Je dobré vědět, že sazba na dodávku proudu pro staveniště je nejvýhodnější. Výchozí revizní zpráva pro rodinný dům nebo byt není časově omezená, pokud jsme ode dne vyhotovení revize nedělali v ní zásah. Potom musíme požádat o vyhotovení nové revize.
 
Po úspěšné revizi elektroinstalace namontujeme zásuvky a spínače. Nabídka trhu je bohatá na tvarové, barevné i kvalitní řešení těchto zařízení. Opět si vybíráme z katalogů. Pestrý sortiment nejčastěji najdeme i v našich malo i velkoprodejnách pod názvy NIKO, LEGRAND, ABB, SCAMEAST a jiné. Většina z nich zařazuje ve svém výrobním programu několik typů spínačů a zásuvek. Jejich ceny jsou různé a pohybují se od několika desítek až po několik sto i tisíc korun. I tady platí zásada, že ne vše nejdražší je i nejlepší.
 
Nesnažíme se umístit v bytě velký počet zásuvek proto, že ještě nevíme, kde bude stát nábytek. Zásuvky se potom často dostanou za nábytek. Pomůžeme si přitom takto: nic se nestane, když nemáme zkušenosti s kreslením na počítači. V míře půdorysu jednotlivých podlaží projektu si vystřihneme z tvrdého papíru půdorysný tvar budoucího nábytku. Budeme ho posouvat na výkresu do té doby, než umístění nebude co nejoptimálnější. Tento stav použijeme jako výchozí při jednání s instalatérskou firmou. Počet zásuvek můžeme v místnostech zvýšit nejvíc o jednu až dvě. Tahat prodlužovaly v novém bytě je možné, ale nebylo by to estetické. Pro náročného stavebníka jsou dnes k dispozici infračervené ovladače. Dáváme jimi povel na zapínání a vypínání světla nebo na stmívání světel. V domácí dílně je možné vodiče vést v lištách.