Pasivní a úsporné domy

Nízkoenergetické domy s pasivními prvky 
 
Pro zájemce o energeticky úsporné bydlení jsme právě připravili nízkoenergetické stavby rodinných domů. Pořizovací náklady jsou přibližně o 10% nižší než u standartních pasivních domů. Provozní náklady vyší asi o 2/3. I u nízkoenergetických domů jsme však ponechali prvky vybavení, které jsou standardem u domů pasivních. Jedná se o plastová okna s izolačním trojsklem Uw=0,71 W/m2K a řízené větrání s rekuperací tepla. Díky tomu je zajištěno příjemné vnitřní prostředí po celý rok.
 
 
Pasivní dům
 
Od kdy je dům považovaný za pasivní? Energetická náročnost domu je charakterizována především tepelnými ztrátami. V osmdesátých letech dosahoval průměrný objekt tepelných ztrát i více jak 200 kWh/m2 za rok. Budeme-li se bavit o novém domě bez zateplení, s klasickým vytápěním pomocí výkonného plynového kotle, pohybujeme se kolem hodnoty 80-140 kWh/m2 za rok. Limit pro zařazení mezi nízkoenergetické domy je podle normy ČSN 73 0540-2 na hodnotě 50 kWh/m2 za rok. Aby byl objekt označen za pasivní dům, musí mít tepelnou ztrátu do 15 kWh/m2 za rok.
 
Ještě přísnější měřítka jsou u tzv. nulového domu. Dokonalým je pak aktivní dům nebo dům s přebytkem tepla, který dosahuje takových parametrů, že je schopen nejen zcela pokrýt svoji potřebu energie, ale ještě disponuje s přebytkem energie, kterou dodává do sítě.
 
Správné materiály nejsou samy o sobě automatickou zárukou kvalitního výsledku. Přesto je výběr naprostým základem o kterém rozhodujete již na samotném začátku. Z tohoto důvodu doporučujeme pasivní dům z cihel. Jde o materiál lety prověřený a přesto v posledních letech velmi inovativní, který splňuje výše zmíněné nároky na tepelnou ztrátu. Cihelné pasivní domy je pojem méně tradiční, přesto správný.