Nízkoenergetické domy

Potřeba šetřit
 
Budovy se realizují za účelem vytvoření chráněného komfortního prostředí pro pobyt a práci. Aby budova mohla plnit tuto funkci, potřebujeme energii.
 
Energii využíváme:
 
    - vytápění
    - příprava teplé vody (TÚV)
    - osvětlení
    - el.zařízení
    - chlazení
 
 
Protože energie spotřebovaná v budovách představuje vysoký podíl celosvětově spotřebované energie, je současnosti velký tlak na její šetření. Souvisí to se zásobami světových energetických zdrojů a ekologii. Není to jen jakýsi vzdálený celosvětový problém, ale dotýká se to každého z nás. Minimálně naší peněženky při platbách za bydlení. Ceny budou jen růst, a tak už i u nás se dostávají do popředí domy s nízkou spotřebou energie.
 
Jedno z porovnávacích kritérií jednotlivých rodinných domů je tzv. měrná potřeba tepla. Je to množství tepla kilowatthodinách na vyhřátí jednoho m2 užitkové plochy za rok (kWh/m2. Aj.). Od roku 2008 se bude používat na celkové hodnocení budov tzv. energetická třída A až G. Podobně jako elektrické spotřebiče.
 
 
Tepelné ztráty
 
Podívejme se tedy blíže na to, co ovlivňuje množství tepla potřebného na vytápění. Tepelné ztráty, které musí vytápěcí systém umět pokrýt jsou především :
 
a) Ztráta přes obalové konstrukce: stěny, okna, strop, střechu, podlahu
b) Ztráta větráním
 
 
Z toho vyplývá, že stavba, která má mít nízkou spotřebu energie, musí být tedy především:
 
a) Výborně tepelně izolovaná. To znamená, tepelně-izolační schopnost obalových konstrukcí je 1-3 krát lepší než standardní ch domů a s důsledným provedením detailů. Jen po splnění hlavně této podmínky má větší význam rozmýšlet o případných technických zařízeních šetřících energii.
 
b) Ztráta větráním vzniká otvíráním oken a netěsnostmi v osazení oken nebo mezi křídlem a rámem. Na snižování tepelných ztrát větráním je potřebné udělat stavbu dostatečně těsnou, což se testuje speciální zkouškou – Blower door test. Pro větrání se využívá vzduchotechnické zařízení s rekuperační jednotkou, která využívá na ohřev přiváděného vzduchu teplo odpadového-odváděného vzduchu. Tento systém je vhodné ještě podpořit zemním výměníkem tepla. Jde o potrubí vedené cca 1,5 – 2 m pod terénem, které slouží na nasávání čerstvého vzduchu do vzduchotechnické jednotky. Protože teplota zeminy v dané hloubce je prakticky stálá, znamená to, že přiváděný vzduch bude v zimě předehřívaný a v létě chlazený. Tím se nesnižuje jen spotřeba energie, ale zvyšuje se i pohoda vnitřního prostředí.
 
 
Ve výborně tepelně izolovaném domě s nuceným větráním přes rekuperační jednotku se zvyšuje možnost využít vnitřní a sluneční tepelné zisky.
Tyto zisky se potom můžou významnou mírou podílet na vytápění.
 
Jde hlavně o:
 
a) Vnitřní tepelné zisky
  - "odpadové" teplo z el. zařízení (počítač, osvětlení, žehlička, lednička …)
  - teplo z lidí (člověk představuje cca 100W)
 
b) Sluneční zisky
 
Na maximální využití těchto zisků je potřebné mít pružně reagující vytápěcí systém. V pasivních domech se klasický vytápěcí systém ani nerealizuje, protože tepelné ztráty jsou prakticky pokryté vnitřními a slunečními zisky.
 
 
Další faktory ovlivňující energetickou spotřebu
 
Pro úplnost si připomeňme některé další faktory a použitelné technologie.
 
a) Určující: takové, které mají výrazný vliv na úsporu a jsou prakticky povinné.
 
    - orientace domu na světové strany: Okna na jih, případně na východ, západ
    - faktor tvaru: Vyjadřuje plochu obalových konstrukcí vůči objemu budovy. Budovy s menší hodnotou, málo členité mají výhodu.
    - akumulační jádro: Vnitřní konstrukce schopné akumulovat teplo a vytvářet tepelnou stabilitu místnosti. Snižují možnost přehřívání v létě.
 
b) Doplňkové:
 
    - venkovní rolety a žaluzie: Používáním rolet se dají významně snížit tepelné ztráty v nočních hodinách v zimě a přehřívání letních dnech.
 
c) Technologie na přípravu TÚV a vytápění:
 
    - solární kolektory
    - tepelná čerpadla
    - elektrická výhřevná tělesa